Ο δικτυακός τόπος www.ateliermarias.com , δημιουργήθηκε από την εταιρία Aterie marias – Γιάννης Μυρωνας και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, με εξαίρεση το υλικό που προστίθεται από τους χρήστες του. Η δημιουργία του logo τις εταιρείας έγινε με την χρήση της σελίδας www.logomakr.com
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους πιο κάτω όρους χρήσης και να προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.ateliermarias.com  μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών άνευ προηγουμένης προειδοποιήσεως και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη.
Ο πελάτης, κατά την εγγραφή του στο www.ateliermarias.com , υποχρεούται να δηλώνει τα πραγματικά στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνα κλπ.). Αν διαπιστωθούν ανακρίβειες ή ψεύτικα στοιχεία, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό πελάτη ή/και να μην εκτελέσει αντίστοιχη παραγγελία, χωρίς καμία προειδοποίηση προς αυτόν.
Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους λιανικής πώλησης συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α. Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές.
Ο δικτυακός τόπος www.ateliermarias.com μπορεί να περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο δικτυακός τόπος www.ateliermarias.com   για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί ή προκαλέσει ο χρήστης σε τρίτους μέσω των συνδέσμων αυτών.
Ο χρήστης του www.ateliermarias.com , ευθύνεται απέναντι στον δικτυακό τόπο   και τους συνεργάτες του από την χρήση των υπηρεσιών του  με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.ateliermarias.com, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Η εταιρία έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Επιπλέον, τα κοσμήματα που προβάλλονται είναι χειροποίητα, και συχνά κατασκευασμένα από φυσικά, μη τυποποιημένα ως προς το σχήμα και το χρώμα υλικά, όπως ημιπολύτιμοι λίθοι και πέρλες. Αυτά έχουν ως συνέπεια τη μοναδικότητα κάθε κοσμήματος από την μία, και μικρές αποκλίσεις μεταξύ της φωτογραφίας και του τελικού προϊόντος από την άλλη.
Ο δικτυακός τόπος www.ateliermarias.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αδρανοποιεί προσωρινά ή/και οριστικά λογαριασμούς χρηστών που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.ateliermarias.com , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει μόνα αρμόδια προς επίλυση είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους Όρους της Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.ateliermarias.com.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται από έναν web server στον browser του χρήστη και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημα του χρήστη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον χρήστη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Μπορεί έτσι ο κάθε χρήστης να ρυθμίσει τον διακομιστή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείται για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.ateliermarias.com , είτε να απαγορεύει την χρήση cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Ο δικτυακός τόπος www.ateliermarias.com μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συνδρομητών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού περιεχομένου, εκτός από ενημερωτικά δελτία, εκτός εάν ο συνδρομητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους μηνύματα.
Τα στοιχεία της Πιστωτικής Κάρτας που ο χρήστης χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές του με τον δικτυακό τόπο, δεν καταχωρούνται, δεν αρχειοθετούνται και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό από την εταιρία μας. Η καταχώρηση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας καθώς και η χρέωσή της γίνεται απευθείας από τον Server των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που συνεργάζεται. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετεί ο συγκεκριμένος χρηματοπιστωτικός οργανισμός με τον οποίο συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.
Η εταιρία μας τηρεί αρχείο με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών του. Εφαρμόζει τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από τη Διεθνή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά τους στοιχεία και τις πληροφορίες που τους αφορούν. Τα προσωπικά στοιχεία κάθε χρήστη διαγράφονται οριστικά μόνο ύστερα από αίτησή του